• codien@emcthuduc.com.vn
  • Hotline Kinh Doanh: 0969 433 639 - Bảo hành: 0866 218 664
service photo

Chế tạo máy biến áp, Chế tạo phụ tùng cho các nhà máy điện, phụ kiện đường dây và trạm điện, tủ bảng điện các loại. Chế tạo máy biến áp sẽ bao gồm từng công đoạn như: Chế tạo cuộn dây biến áp (bao gồm cuộn hạ thế và cuộn cao thế); Lắp ruột máy biến áp vào trụ; Sấy khô, kiểm tra và xuất xưởng hệ thống máy biến áp.

Ở mỗi công đoạn sẽ có những quy định nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu năng và chất lượng kỹ thuật.