• codien@emcthuduc.com.vn
  • Kinh doanh: 0969 433 639 - Bảo hành: 0866 218 664 - Tuyển dụng: 028 2214 4646

SẢN XUẤT CHẾ TẠO MÁY BIẾN ÁP

Chế tạo máy biến áp, Chế tạo phụ tùng cho các nhà máy điện, phụ kiện đường dây và trạm điện, tủ bảng điện các loại.

THÍ NGHIỆM KIỂM TRA MÁY BIẾN ÁP

Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện; Sửa chữa và lắp đặt các tổ máy phát điện điện Diesel.

BẢO HÀNH SỬA CHỮA LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP TẠI CHỖ

Bảo hành sửa chữa lắp đặt tận nơi