• codien@emcthuduc.com.vn
  • Kinh doanh: 0969 433 639 - Bảo hành: 0866 218 664 - Tuyển dụng: 028 2214 4646

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN EMC

Tên phòng thí nghiệm:Phòng thử nghiệm điện
Laboratory:Electrical Testing Laboratory
Cơ quan chủ quản:  Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức
Organization:Thu Duc Electro Mechanical Joint Stock Company
Lĩnh vực:Điện – Điện tử
Field:Electrical – Electronic

Người phụ trách/ Representative:  Ngô Quang Nam 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:

TT/ NoHọ và tên/ NamePhạm vi được ký / Scope
1.Ngô Quang NamCác phép thử được công nhận/  Accredited tests
2.Lâm Hoàng Dũng
3.Nguyễn Từ Khang

Số hiệu/ Code:                       VILAS 160 

Hiệu lực/ Validation:              14/10/2022 

Địa chỉ/ Address: Km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Địa điểm /Location: Km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại/ Tel:           028 22141455            Fax: 028 38963159 

E-mail: kcs.codientd@gmail.com                                                                  

Website: www.codientd.com 

Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử Field of testing: Electrical - Electronic

Danh mục phép thử được công nhận